Posts by Mahmut Metin

İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğrenci

 
 • "Hüccet-ül İslam" İmam-ı Gazzali

  İmam-ı Gazzali, aklın hakikatlari kavramada yeterli olup olmadığını ve aklın ürünü olan ilimlerin hakikat paylarının ne olduğunu, din ile akıl ve onun ürünü ilimler arasındaki ilişkilerin boyutunu inceleyip, İslamî bir […]

   
 •  
 • Fahreddin-i Râzi

  Düşünceleri ve eserleriyle 12.yüzyılın müceddidi kabul edilen Fahreddin-i Râzi, bilim ve dinî hükümleri birbirine yaklaştırarak, bu konuda kendine has bir metod geliştirmiştir. Eserleri ile İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan […]

   
 •