Posts by Mehmet ALTAN

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi öğretim üyesi.

 
 • Demokrasi-Demokrat-Siyaset İlişkisi

  Giriş Demokrasi ile demokrat kavramları arasında son derece yakın bir ilişki bulunmaktadır. Anlam itibariyle demokrat; demokratik olmak, demokrasiden yana olmak demektir. ‘Demokratlık’ da ‘demokrasi’nin kendisi demektir. Siyaset ise, demokratik ve […]

   
 •  
 • Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni

  Türkiye’de Her Türlü Özgürlüğü Garanti Altına Almanın Tek Yolu Evrensel Hukuktur Aslında Meşrutiyetin 100. yıldönümünde olduğumuzu söylemesek de, 1908’in görüntülerini biraz değiştirerek 2008’de, günümüzde yayımlasak, fazla da şaşırmayacağımız, çok yavaş […]

   
 •  
 • Çözüm: Demokratikleşme

  Solution: To Become Democratic Güneydoğu merkezli yaşanan problemi nasıl tanımlıyorsunuz? Devlet birey ilişkilerindeki bir zafiyet olarak algılıyorum. İnsan hakları, terör sorunu, geri kalmışlık sorunu gibi çeşitli tanımlamalar var? Bunların özünde […]

   
 •  
 • "İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğüdür"

  "Human Rights are Indicators of the Superiority of Law" Konuşan: Ahmet DURSUN "İnsan Hakları" nedir, gücünü nereden almaktadır? Bu kavramın çıkış noktası nedir? İnsan onurunun insan hakları açısından önemi nedir? […]

   
 •  
 • "Hukuk, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur"

  “Justice is an Indispensable Element of Democracy” Adalet nedir? Adaletin "hukuk devleti" anlayışı içersindeki yeri nedir? Adalet olgusunun bu anlayış içersinde özüne uygun pratik uygulama alanları bulamamasının nedenleri nelerdir? Hukuk […]

   
 •