Posts by Mehmet Aydın

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 
  • Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik

    1. Türk toplum hayatına laikliğin girişi Bilindiği gibi, İslâmda (en azından tarihî Sünnîlikte) Batı tarihinde olduğu anlamda teokrasi yoktur. İslâmda aslolan, her türlü icraatın Kur’ân’ın açık hükümlerine ters düşmemesidir. Türk […]

     
  •