Posts by Muhammed Bozdağ

Siyaset Bilimci, Kişisel Gelişim Uzmanı.

 
 • Yaratıcıyla Yaratılanlar Arasındaki Bağın Kurulmasında Peygamberliğin Önemi

  Giriş Öncelikle, evren, “Yaratıcı-Yaratan” arasındaki ilişkiler yumağıdır. En azından; şairsiz şiir, mimarsız plan ve failsiz fiil olmayacağı gerçeğinden hareketle, evren projesinin bir mimarı, planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğunu biliyoruz. Biz bu […]

   
 •  
 • Dünya ve Türkiye Nasıl Bir Yüzyıla* Hazırlanıyor?

  İnsanlık tarihinin asırlar boyu süren gidişatının hızlı bir değişime uğramasına neden olan bir asrın üzerinden geçtik. Yaşadığımız yüzyılın ürettiği akımlar, tarihsel geçmişi kökten değiştirebildiği gibi, doğdukları dönemi de değiştirip dönüştürecek […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma

  Bilindiği gibi dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Düşüncelerin birikerek eyleme dönüştüğü tezinin İslamî literatürde destekçileri ve savunucuları olduğu gibi, Batı medeniyetinin yetiştirdiği düşünürlerde […]

   
 •  
 • Mutlak Gerçeklik Yolunda Bilim ve Din

  Aleme gözünü açan insan kendini hayatı boyunca sürecek çözümlemelerle karşı karşıya bulur. İnsan nedir, içinde yaşanılan alem nedir, sistemli olarak işleyen bu alemin geçmişi —varsa gelecegi— ve sonu nasıl kavranılabilir? […]

   
 •  
 • "Ümmetin" yerine ikame edilen "millet"

  Bilindiği üzere insanoğlu diğer varlıklardan çok daha gelişkin olarak varlıklarını, kendilerini sosyalleştirebildikleri ortamlarda sürdürebilirler. Bütün sosyalleşme biçimleri, içerisinde bulunulan kültürel, psikolojik, inanç temelli, hatta coğrafi şartların etkisi çerçevesinde şekillenir. Sosyal […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Siyaset

  İçinde yaşadığı toplumu çok iddialı bir hedefe yönlendiren Risale-i Nur müellifi Bediuzzaman Said Nursi’nin manevi alemdeki başarısının unsurları kadar dünyevi/sosyal/siyasi alemdeki başarısının unsurları da derin bir tahlile gerek gösterir. Nur […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’a Dâir Birkaç Mesele

  Risâle-i Nur eserleriyle bir çağa damgasına vuran Bediüzzaman, içinde yaşadığı hızlı değişim ortamında çağdaşlarının ve özelikle karşıtlarının hiç beklemediği şekilde sosyal değişimin akış yönünü tersine çevirmiştir. Şüphesiz her insan içinde […]

   
 •