Posts by Musa K. Yılmaz

Prof. Dr., Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.

 
 • Birlikte Yaşama Kültürü

  The Culture of Living Together Giriş Kültür, eskilerin deyimiyle hars, bir toplumda hayatî önem taşıyan temel örfî unsurların başında gelir. Çünkü toplumlar kültürleriyle kimliklerini sürdürebilirler. Kültür için birçok tanım yapılmış […]

   
 •  
 • İslam Devletinin İlk Anayasası: Medine Vesikası

  The First Constitution of Islamic State: Medinah Document İslam Tarihinde İlk Yazılı Anayasa: Hz. Peygamber (s.a.v), Medine’ye varır varmaz ilk olarak yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine […]

   
 •  
 • Sevgi ve Hoşgörü Uygarlığı

  The Civilization of Love and Tolerance Sevgi sözcüğü, Arapçadaki “muhabbet” sözcüğünün Türkçemizde yaygın olan karşılığıdır. Bununla birlikte her ikisi de dilimizde kullanılmaktadır. “Şefkat” kelimesi de Allah’ın, “Rauf-Rahim” isimlerinden mahlûkata verdiği […]

   
 •  
 • Doğu ve Güneydoğu’nun Temel Sorunu

  The Basic Question of the East and South-east Giriş: Sorunun Kısa Tarihçesi Günümüz Türkiye'sinde "Doğu" ve "Güneydoğu" sözcükleri coğrafi bir bölgeyi hatıra getirmekle birlikte bilenler ve 80 yılık Cumhuriyet tarihi […]

   
 •  
 • Bir Temel Ahlak Teorisi Olarak Bediüzzaman'ın Gözüyle İhlâs

  Sincerity As a Basic Moral Theory in the Eyes of Bediüzzaman Said Nursi Giriş: Yaratılışla Birlikte Gelen Sözleşme İnsan, her şeye kadir olan Allah tarafından yaratılmıştır. Yaratılmış olan insanın yaratıcı […]

   
 •