Posts by Mûsa Kâzım Yılmaz

Prof. Dr., Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

 
 • Bediüzzaman'a Göre Ahlakın Kaynağı ve Nefsin Tezkiyesi

  The Origin of Ethics and the Purification of the Soul according to Bediüzzaman Giriş "Ahlak" kelimesi, Arapça'da "hulk kelimesinden türemiştir. "Yaratılış" manasına geldiği gibi, "insaf" ve "din" manasına da gelmektedir. […]

   
 •  
 • İslam'ın Anarşiyi Önleme Tarzı ve Türkiye'deki Anarşinin Nihai Hedefi

  The way of the Prohibition of Terror in Islam and the Ultimate Goal of the Anarchy in Turkey Kavramsal Çerçeve Yunanca bir kökten gelen "anarşi" kelimesi, otoriteye, mülkiyet hakkına ve […]

   
 •  
 • İnsanın Sapkınlığa Düşmesinin Nedenleri

  The Reasons Behind Man’s Perversity Allah İradesinin Mutlakiyeti ve İnsan İradesinin Serbestiyeti Kur'an'ı inceleyerek okuyabilen herkes, Kur'an'ın, insanın düşünce kaynaklarına hitap eden "ilahi irade" ile insanın seçme yeteneğinden (cüz'i irade-ihtiyar) […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı

  Giriş Dünyada gerçer vahiy olan bir tek kitap vardır, o da Kur’an’ı Kerim’dir. Nazil olduğu günden beri, onda ne bir eksiklik hissedilmiş, ne de bir ilavede bulunulmuştur. Çünkü Kur’an’ı Kerim’i […]

   
 •