Posts by Neriman BALOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisi

 
  • Irkçılık

    İnsan, sosyal bir varlık olmak ve tarihinin bilinen en eski çağlarından beri toplu halde yaşamakla beraber, bu topluluğun "millet karakterini’ alması yakın çağın bir ürünüdür. Millet fikrinin, Fransız İnkılabı ile […]

     
  •