Posts by Osman Gökmen

TV Prodüktörü

 
 • Modern Bir Yanılgı: Zamanı Dondurmak

  Batı uygarlığının sanattaki tavrının anlaşılmasında "taklit", anahtar kelimelerden biridir. Kaynağını Antik Yunan’da bulduğumuz bu yaklaşımın adı "mimesis"dir. Taklitten anlaşılan ise mevcudun ya da gerçeğin aynıyla kopya edilmesidir. Batılı sanatçının bilinçaltında, […]

   
 •  
 • Trajik ve Taklit Üzerine

  Dramatik’i olmaksızın bir sanat olamayacağı evrensel olmayan bir düşüncedir. Bizim kültürümüzün kodlarına da uymaz. Bu yüzden Tanzimattan bu yana ait olduğu toplumdan dram çıkarmaya çalışanlar hayatın içinde bulamadıkları dramı muhayyilelerinde […]

   
 •