Posts by Osman Tunç

Yeni Zemin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

 
  • Ordu ve Siyaset

    Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

     
  •