Posts by Recep Çelik

Dr., Başbakanlık Devlet Arşivleri.

 
  • Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursi

    Dinî inançlar, tarih boyunca birey üzerindeki etkisini hiç bir zaman kaybetmemiş, insan ve cemiyet hayatının devamlı surette müdahili olmuştur. Medeniyetlerin oluşumu ve gelişmesinde bu inançların önemli etkileri görülmüştür. Tarih içinde […]

     
  •