Posts by Risale-i Nur Enstitüsü

 
 • Meşrutiyet’ten Demokrasiye Bediüzzaman

  Bediüzzaman from Consttutional Monarchy to Democracy Bediüzzaman Said Nursi, özgürlüğün önemini “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyerek ifade eder. Bediüzzaman’a göre hürriyet "insanı insan yapar ve hayvanlıktan kurtarır". O’nun hayatına baktığımız […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi (Ocak-Mart 1878 – 23 Mart 1960)

  Gençliği ve Tahsil Hayatı: I. Meşrutiyet Devri Bediüzzaman Said Nursi’nin doğduğu yıl Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkasya’da, Rusya’yla savaşmaktaydı. Osmanlı tarihçilerinin Rumi takvime göre ‘93 Harbi’ diye adlandırdığı 1877-78 Osmanlı-Rus […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Hangi Tarihte Doğdu?

  Bediüzzaman Said Nursi hakkında yapılan biyografik çalışmalarda, henüz Miladi takvime göre ortak bir doğum tarihi ortaya konulamamıştır. Hatta biz bu araştırmamız esnasında gördük ki doğru tarihe hiç ulaşılamamıştır. Yani Miladi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  1899 Kızıl İcaz Arapça 1908-1909 Reçetet-ül Avam Arapça 1912 1909 Divan-ı Harbi Örfi 1911 1911 Reçetet-ül Ulema veya Saykal-ül İslam Arapça 1912 1911 Hutbe-i Şamiye 1911 1911 Münazarat 1911 1911 […]

   
 •  
 • Belgelerle Bediüzzaman

  MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR Kıymeti Beş Kuruştur DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR İsim ve şöhreti: Bediüzzaman Said […]

   
 •