Posts by Sami USLU

SAÜ Öğretim Görevlisi, Gazeteci-Yazar

 
 • İktisat Risalesi Perspektifinden Küresel Kriz

  Global Crisis in the Context of the Economics Booklet Giriş Bediüzzaman Said Nursi’nin İktisat Risalesi adlı eserinde ve Risale-i Nur’un bazı başka bölümlerinde kurguladığı iktisat; kutsal mahiyetli bir kavram ve […]

   
 •  
 • Nedenleri ve Sonuçları Açısından Küresel Kriz

  Global Crisis: The Reasons and Consequences I- Krizin Patlak Vermesi ve Seyri ABD mortgage piyasasında patlak veren ve tüm dünyaya yayılan bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bir uzman görüşüne göre, […]

   
 •