Posts by Sebahattin YAŞAR

Harran Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

 
 • Irkçılığı Tedavi Metodu; Risale-i Nur Hizmeti Durum Çalışması: ‘Lisân’ kavramı

  The Method of Curing Racism: The Service of Risale-i Nur “Irkçılık, zulüm ve haksızlıkta milletine yardımcı olmaktır.” Hadis-i Şerif. Irkçılık bir şeytani tuzaktan ibarettir Irkçılık anlamındaki milliyetçilik, kendi ırkını, soyunu, […]

   
 •  
 • Vahşet Medeniyeti, Maskesi Modernizm ve Şefkat Medeniyeti

  The Civilization of Savagery with the Mask of Modernism and the Civilization of Mercy 1- Günümüz medeniyetlerine genel bir bakış </p Medeniyeti, insan yaşamındaki olumlu gelişmeler olarak ele aldığımız¬da, medenileşme […]

   
 •  
 • Sosyal Problemlerin Çözümünde “Muhabbet”in Etkisi

  The Affect of “Love” on the Solution of Social Problems İhlassız Muhabbet; Muhabbetsiz İttihat Mümkün Değildir Bireysel anlamda da toplumsal anlamda da içinde sevgi taşımayan bir tekamülden bahsetmek mümkün değildir. […]

   
 •  
 • Gençler ve Hisler

  Youth and Feelings Gençlik Dönemi ve Özellikleri Gençlik dönemi kimlik oluşturma ve varoluşu sorgulama dönemidir. Gencin kimlik oluşturmasındaki temel dayanaklar aile, arkadaş ve okul çevresidir. Günümüz gençliğinin belli ölçülerde bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Eserlerinde Hitap (nida) Sanatı

  The art of Addressing in the Works of Risale-i Nur 1- Çalışmanın Çerçevesi ve Amacı Bu çalışmamızda, Risale-i Nur eserlerindeki hitap çeşitliliği dikkatlere sunulmaktadır. Hitap, nida anlamıyla sesleniş; yazılı metinlerde […]

   
 •