Posts by Ufuk Özdemir

Dr.

 
 • Meslek Ahlâkı ve Medya

  The Professional Ethics and Media "Gazeteler iki kıyas-ı fasid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlâk-ı İslamiye'yi sarstılar ve efkar-ı umûmiyeyi perişan ettiler. Ben de, gazetelerle, onları reddeden makaleler […]

   
 •  
 • Türkiye’de Kadın Kıyafetinde Modernleşme Süreci ve Medyanın Etkisi

  —Moda, Reklam, Medya Üçgeni— Giriş Türkiye’de kadın kıyafetinde "modernleşme süreci" ve medyanın buna etkisini incelemek aslında, pek çok başka faktörün de yer almasını gerektiren bir çalışmayla mümkün görünmektedir. İncelenen konuyu […]

   
 •  
 • Medya Ne Kadar Demokrat?

  "Beşinci Cinayet: Gazeteler iki kıyas-ı fasid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlak-ı İslamiyeyi sarstılar ve efkar-ı umûmiyeyi perişan ettiler. Ben de, gazetelerle, onları reddeden makaleler neşrettim. Dedim ki: […]

   
 •  
 • Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

  Giriş 20. yüzyıl siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha […]

   
 •  
 • Küresel Köyün Kavalcısı: Medya

  Sona ermekte olan 20. asır için pek çok nitelemeler yapılmıştır. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” tanımlamalarıdır. Buna bağlı olarak son dönemde “enformasyon toplumu” kavramı […]

   
 •