Posts by Yasemin Yaşar

Sanat Tarihçi

 
 • Medeniyetlerin Tahrip Edicisi ve Bekçisi Olarak Kadın

  The Idea of Civilization and Brotherhood in Islam Medenileşme adına atılan bütün adımlarda, gerek siyasi gerek ekono¬mik gerek iktisadi ve çevresel bütün gelişmelerin ve sistemlerin dengesini ku¬racak yegâne pay, dinin […]

   
 •  
 • Medeniyet ve Esaret

  Civilization and Slavery Kavramlar Hayat-ı içtimaiye noktasında insanlığın geçirmiş olduğu devreler vardır. Bunlar Bediüzzaman'ın ifadesiyle, "Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecir, malikiyet ve serbestiyet"tir.1 Bu sıralamaya göre günümüz insanı beşinci […]

   
 •  
 • Ölüm Düşüncesinin Sanata Etkisi Üzerine

  Araştırmalar, en ilkel yaşam koşulları içinde bulunan toplulukların bile sanatları olduğunu göstermektedir. Tarih öncesi çağlara ait bir çok mağaralarda -Lascaux ve Altamira- türlü tekniklerle yapılmış, gerçekten şaşırtıcı ölçüde sanat değeri […]

   
 •