Posts by Ziya Kazıcı

Prof. Dr., MÜ, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi.

 
 • İkinci Meşrutiyet

  Second Constitutional Monarchy Sultan II. Abdülhamid döneminde Yeni Osmanlılar ( Jön Türk ) cemiyeti dağılmış olmakla birlikte, cemiyetin yaydığı “hürriyet” ve “meşrutiyet” gibi görüşlerin yurt içinde yayıldığı ve taraftar bulduğu […]

   
 •  
 • Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları

  Human Rights in Ottoman Empire Tarihin uzak dönemlerinden beri, insan haklarının farklı topluluklarda farklı şekillerde korunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Kendi hakkını koruma hususunda fazla bir şey yapamayan kimselerin haklarını korumaya yönelik […]

   
 •  
 • Osmanlı Döneminde İhtidâ

  Conversion in the Ottomans Sözlükte "doğru yolu bulmak, yol göstermek" mânalarına gelen "hüdâ" (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup gerçeğe ulaşmak ve doğru yolu bulmak demektir. Terim olarak inançsız iken veya […]

   
 •  
 • İslam Medeniyeti

  Tarihten günümüze kadar insanın bulunduğu her yerde az veya çok medenileşme hareketinin görüldüğü bilinen bir gerçektir. Zira toplu yaşayışın doğurduğu medeni ilerlemeler, insanın yeryüzünde var olduğu günden beri devam edegelmektedir. […]

   
 •  
 • Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü

  Günümüzde “hoşgörü” diye ifade edilen prensip ve anlayışa eskiden “müsamaha” deniyordu. Sözlüklerde bu kelime “görmezliğe gelme, aldırmama, bir kabahatlıya karşı şiddet göstermeyip geçivermek”1 şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, XIV. […]

   
 •