050. Sayı | Bahar 1995 | Din ve Siyaset

 
 • Das Oberste Zeichen

  Der ruhelose und unersättliche Wanderer, der weiss, dass das Ziel des Lebens in dieser Welt und das Leben des Lebens der Glaube ist, spricht zum eigenen Herzen und sagt: "Lasst […]

   
 •  
 • The Suprame Sign

  The tireless and insatiable traveller, who knew the aim of life in this world and the essence of life to be faith, addressed his own heart and said: “Let us […]

   
 •  
 • Risale-i Nur: The Tefsir

  Herkes güneşten bahseder, ama güneşi en iyi aynalar anlatır. Aynalarda güneşten çok şey, aynaların kendilerinde ise az şey bulursunuz.1 Taş toprak, su da güneşi anlatır. Lâkin kendinden renkler ve kıvrımlar […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Din ve Siyaset

  Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler. Divan-ı Harb-ı Örfî, s. 28. Sen her cihette siyaseti, dine, […]

   
 •  
 • Raşid Gannuşi ile söyleşi

  İslâmî hareketlerin, ekonomik açıdan Liberalizmle buluştuklarını görüyoruz. Ancak siyasî yönden farklılaşıyorlar. Liberalizm, kimi zaman "Batı Demokrasisi," kimi zaman da "Parlamenter Demokrasi" ifadesiyle gündeme geliyor.. İslâmî hareketlerle Liberalizmin, tam olarak buluştuklarını […]

   
 •  
 • İslâm ve Demokrasi

  Halk hakimiyeti anlamını dile getiren "demokrasi," aralarında hiçbir ayrılık gözetilmeksizin bütün vatandaşların katıldığı bir hükümet biçimidir. Bir başka tarifi de şöyledir: "Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla […]

   
 •  
 • Din, siyaset ve nefis üzerine

  -I- Bir zamanlar Rabb’in meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Melekler, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz Seni överek tesbih ediyor ve Seni takdis ediyoruz" […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Siyaset

  İçinde yaşadığı toplumu çok iddialı bir hedefe yönlendiren Risale-i Nur müellifi Bediuzzaman Said Nursi’nin manevi alemdeki başarısının unsurları kadar dünyevi/sosyal/siyasi alemdeki başarısının unsurları da derin bir tahlile gerek gösterir. Nur […]

   
 •  
 • Mânâ-yı harfi ile siyaset

   
 • Devlet ve Din

   
 • "Direnme Hakkı" ve Bediüzzaman’ın "siyaset"e yaklaşımı

   
 • Siyaset Nedir? Ne Değildir?