050. Sayı | Bahar 1995 | Din ve Siyaset

 
 • "Direnme Hakkı" ve Bediüzzaman’ın "siyaset"e yaklaşımı

  "Direnme hakkı" konusu ülkemizde fazla incelenmeyen ve tartışılmayan konulardan biridir. Buna karşılık bu tip konular Batılı düşünürler tarafından ciddi şekilde araştırılan, üzerinde önemli ölçüde tartışılan ve son derece önemli sonuçlar […]

   
 •  
 • Siyaset Nedir? Ne Değildir?

  Doğan her yeni bebek, göğü yıldızlarla, zemini çiçeklerle süslenmiş güzelim bir dünyaya açar gözlerini. Her biri günün her bir anında, eşsiz bir âlem önümüze sunulur. Dağı deresi, gölü denizi, yıldızı […]

   
 •  
 • Din ve Siyaset

  İnsan yaradılışı gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Din ve Siyaset, toplum hayatının en önemli iki müessesesidir. İnsanlık tarihi boyunca bu iki müessesenin arasındaki ilişkiler öncelik ve sonralığı, tartışmalara konu olmuştur. […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübrâ

  Sonra, âlem-i gayba yakından bakan ve akıl ve kalbde seyahat eden o yolcu, "Acaba âlem-i gayb ne diyor?" diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikirle çaldı. Yani, "Madem bu […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Der ruhelose und unersättliche Wanderer, der weiss, dass das Ziel des Lebens in dieser Welt und das Leben des Lebens der Glaube ist, spricht zum eigenen Herzen und sagt: "Lasst […]

   
 •  
 • The Suprame Sign

  The tireless and insatiable traveller, who knew the aim of life in this world and the essence of life to be faith, addressed his own heart and said: “Let us […]

   
 •  
 • Risale-i Nur: The Tefsir

  Herkes güneşten bahseder, ama güneşi en iyi aynalar anlatır. Aynalarda güneşten çok şey, aynaların kendilerinde ise az şey bulursunuz.1 Taş toprak, su da güneşi anlatır. Lâkin kendinden renkler ve kıvrımlar […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Din ve Siyaset

  Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler. Divan-ı Harb-ı Örfî, s. 28. Sen her cihette siyaseti, dine, […]

   
 •  
 • Raşid Gannuşi ile söyleşi

   
 • İslâm ve Demokrasi

   
 • Din, siyaset ve nefis üzerine

   
 • Bediüzzaman ve Siyaset