054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • Abdülkadir Badıllı İle Mülakât

  Risale-i Nur’lar İslami eserlerden hangisine göre tasnif ve telif edilmiştir? Bir tefsir sayılabilir mi? Yoksa kelam kitabı mıdır? Risale-i Nur’lar, İslami eserlerden hiç birisine göre tasnif veya te’lif edilmiş değildir. […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an

  İ’câz kavramı ve tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir […]

   
 •  
 • Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı

  "Allah, Cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrat, İncil ve Kur’an’da onlara vadettiği bir haktır… Sözünde durmak için Allah’tan daha […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’ân’ın Mucizeliğini Açıklama Metodu

  Âlemlerin Rabbine hamd, enbiyanın önderi ve peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed’e, onun bütün âl ve sahabilerine ve kıyamete kadar ona gü­zelce tabi olanlara salat ve selâm olsun. Eskiden olduğu gibi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu

  Yunus Peygamberin Kıssası Örnekliğinde Sözlükte olay, haber, söz, hikaye, anlatım gibi manalara gelen kıssa kelimesi1 tefsir ıstılahı olarak Allah’ın Kur’an-ı Kerim’den geçmiş ümmetler, peygamberler ve salih kullarla ilgili verdiği bilgi […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı

  Giriş Dünyada gerçer vahiy olan bir tek kitap vardır, o da Kur’an’ı Kerim’dir. Nazil olduğu günden beri, onda ne bir eksiklik hissedilmiş, ne de bir ilavede bulunulmuştur. Çünkü Kur’an’ı Kerim’i […]

   
 •  
 • Kur’ân’a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur

  Kur’ân’a Adanmış Bir Hayat Risale-i Nur hakkında araştırmaya girişen herhangi bir insanın kolaylıkla görebileceği bir husus vardır: Kur’ân’ın vazgeçilmez önceliği. Tüm risaleler Kur’ân denizinden süzülmüş katreler, Kur’ân bahçesinden devşirilmiş çiçekler […]

   
 •  
 • Kur’ân’da Zikir Kavramı

  Zikir" kelimesi lügatta "zekera-yezkuru-zikran-tezkâran ve zükran" kalıbından gelmektedir. Cemîsi "zükûr" olan "ez-zikr" kelimesi, bir şeyin anma, telaffuz etme, şeref, şöhret, şân, sitâyiş, namaz, dua ve niyâz-ı İlâhî, Kur’an’ı Kerîm, Kur’an’ı […]

   
 •  
 • Çağdaş Kur’an Yorumu

   
 • Kayyûmiyet ve Esir Maddesi

   
 • Evrensel Adaletin Değer Boyutuna Bir Yaklaşım

   
 • Kur’ânî Bir Bilim Arayışı