054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı

  Giriş Dünyada gerçer vahiy olan bir tek kitap vardır, o da Kur’an’ı Kerim’dir. Nazil olduğu günden beri, onda ne bir eksiklik hissedilmiş, ne de bir ilavede bulunulmuştur. Çünkü Kur’an’ı Kerim’i […]

   
 •  
 • Kur’ân’a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur

  Kur’ân’a Adanmış Bir Hayat Risale-i Nur hakkında araştırmaya girişen herhangi bir insanın kolaylıkla görebileceği bir husus vardır: Kur’ân’ın vazgeçilmez önceliği. Tüm risaleler Kur’ân denizinden süzülmüş katreler, Kur’ân bahçesinden devşirilmiş çiçekler […]

   
 •  
 • Kur’ân’da Zikir Kavramı

  Zikir" kelimesi lügatta "zekera-yezkuru-zikran-tezkâran ve zükran" kalıbından gelmektedir. Cemîsi "zükûr" olan "ez-zikr" kelimesi, bir şeyin anma, telaffuz etme, şeref, şöhret, şân, sitâyiş, namaz, dua ve niyâz-ı İlâhî, Kur’an’ı Kerîm, Kur’an’ı […]

   
 •  
 • Çağdaş Kur’an Yorumu

  Kur’an’ı Kerim bütün insan tabakalarına hitap eden, her asırda yaşayan insanları aydınlatıp her şart altında yol gösteren hükümleri ile ondört asırdır müslümanların kalpi ruh ve akıllarını kemâle sevketmektedir. Cenab-ı Hakkın […]

   
 •  
 • Kayyûmiyet ve Esir Maddesi

  Kâf-Nûn Fabrikası İzlenimleri Muazzam bir kâinatta yaşıyoruz. Mikroplardan dev gezegenlere, katı ve yoğun maddelerden akışkan, şekilsiz ve latif maddelere, kadar her tür mevcutla içiçeyiz. Şöyle bir etrafımızı gözlemlediğimizde çok farklı […]

   
 •