054. Sayı | Bahar 1996 | Çağdaş Kur’an Yorumu

 
 • İbn-i Rüşd ve Bedîüzzaman’da Tabiat ve Tevhid

  Bedîüzzaman’ın tevhid görüşü üzerinde ısrarla durulması gerektiği düşüncesindeyim. Profesör Şerif Mardin hocayla başlayan Bedîüzzaman’a Newtoncu Mekaniği İslamileştirme misyonu yükleme eğilimi yeni taraftarlarla yaygınlaşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin düzenlediği […]

   
 •  
 • Malik Bin Enes

  Medine İmamı" olarak da anılan, dört büyük müçtehidden biri olan Malik bin Enes Hazretleri, İslam hukukunun fıkıh alanında yetiştirdiği, içtihad-ı fıkhîsini dayandırdığı kaynakların farklılığıyla dikkati çeken, fıkıh alanında en eski […]

   
 •  
 • Ebu Hanife (699-769)

  Künyesine nisbetle anılan mezhebin kurucusu olup, asıl adı Nu’man bin Sabit’tir. İmâm-ı A’zam lakabı ile tanınmaktadır. Aslen İran’lı olan Nu’man bin Sabit, ilk önce Kûfe’de Kur’an’ı hıfzetti; Arapçanın o zaman […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Çağdaş Kur’an Yorumu

  Takarrür etmiş usuldendir: Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te’vil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş: Kur’an’ın her bir tarafında […]

   
 •  
 • Abdülaziz Bayındır İle Mülakât

  İslam tarihi Kur’an-ı Hakim’in gerçek tefsirini ortaya koymak isteyen alimlerin çabalarına ve bu sayede Kur’anı anlatan sayısız eserlerin vucuda gelmesine şahit olmuştur. Kur’an’ın nazil oluşundan günümüze kadar her çağın şartlarına […]

   
 •