062. Sayı | Bahar 1998 | Alevilik

 
 • Risale-i Nur’da “Ehl-i Beyt”

  İkinci Nükte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz’î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz’î […]

   
 •  
 • Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşilik

  —Merhum Doç. Dr. Bedri NOYAN’ın Hakka yürüyüşü üzerine rahmete vesile olması niyazı ile ve bir dua niyetiyle… 1990’lı yılların başından itibaren sivil toplum örgütleri içinde etkin bir biçimde görülmeye başlayan […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Aleviliğe Dair Bir Deneme

  Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve cemaat! Ve ey Al-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki […]

   
 •  
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki Aleviliğin Toplumbilimsel Açıdan Çözümlenmesi

  İslamiyet M. S. 630-750 tarihleri arasında yani yüz yirmi yıllık yayılma sürecinde, kendi içinde önemli iktidar mücadeleleri vermiştir. Peygamberin damadı ve yeğeni Hz. Ali için yandaşları, iktidarın başında Hz. Ali’nin […]

   
 •  
 • Değişim Sürecinde Alevilik

  “Değişimin doğasını anlamak şimdi çok daha zordur; çünkü bir zamanlar çok belirgin olan işaret ve sinyalleri artık alamıyoruz. Attan inip arabaya binmek mekanize ulaşım çağının gelmiş olduğunun çok belirgin bir […]

   
 •