070. Sayı | Bahar 2000 | Bediüzzaman Özel Sayısı

 
 • Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş: Bediüzzaman

  Bediüzzaman ve onun misyonunun ne olduğunu duygusallıktan uzak irdeleyebilmek için onun yaşadığı çağın ve İslam toplumlarının genel durumunu ortaya koymak gerekir. Zira, hiçbir ferdin şahsiyeti sosyal bir boşlukta teşekkül etmez; […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Müdafaası

  Giriş Son yüz yılda İslam dünyasında ve Türkiye’de fikir ve aksiyon alanına damgasını vurmuş en önemli şahsiyetlerden bir ve belki de—kendi cephesinde—birinci kişi Said Nursî’dir. Fikrî mücadele içindeki herkes gibi […]

   
 •  
 • Said Nursi Türkçesi

  Babil Kulesi’nin efsanevî hikâyesini bilirsiniz. Adını kurucuları Habil ile Kabil’den alan Babil şehrinde, Nuh tufanından sonra toplanan insanlar, başı göğe değen bir kule yaparak Nirvana’ya ulaşma hevesine kapılmışlar ve başlamışlar […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’un Etrafından Risale-i Nur’un İçine

  Metin tahlilleri için bir yöntem önerisi Risale-i Nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. Risale-i Nur’a muhatap olanların bu […]

   
 •  
 • Yeni Binyıllar Trajediye Dönüşmeden, Haydin Manevî Ekolojik Bilinç ve Ahlâka!

  “Çocuklarınıza havanın kutsal bir şey olduğunu öğretmeniz gerekir. Hava nasıl kutsal olmasın ki! Atalarımız , doğdukları gün ilk nefeslerini bu havadan aldılar. Ölmeden önce son nefeslerini de bu havadan almazlar […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı

  İslâm düşünce dünyası, günümüzde halen bir sistem buhranından kurtulmanın mücadelesini vermektedir. Özellikle bir kaç asırdan beri teorik hükümlerin olaylara tatbik edilmesinde yaşanılan sosyo-politik başarısızlıklar, mevcut düşünce buhranının önemli nedenlerinden birisini […]

   
 •  
 • Belgelerle Bediüzzaman

  MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR Kıymeti Beş Kuruştur DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR İsim ve şöhreti: Bediüzzaman Said […]

   
 •  
 • Kamusallık ve Bediüzzaman

  İlişkilerimiz derinleştikçe Batıyla yeni kavram alış verişimiz de artmaktadır. Bu kavramların bir kısmı Batı toplumlarının sosyo-kültürel yapılarına özgü olabildiği gibi, bir kısmı da evrensel olabilmektedir. Gerçekten kavramlar, içinde yaşadığı kültür […]

   
 •  
 • Bibliyografya

   
 • Quantum Fiziği ve Bediüzzaman —Gecikmiş Bir Nobel Talebi—

   
 • Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

   
 • Plüralist Hukuk Felsefesi ve Bediüzzaman