070. Sayı | Bahar 2000 | Bediüzzaman Özel Sayısı

 
 • Şarkta İsyan Hareketleri ve Bediüzzaman

  Bediüzzaman Said Nursi hakkında yazılan kitapların bir kısmında, ısrarla onun Kürt kökenli oluşu vurgulanmakta ve bu noktadan hareket edilerek bazı kişilerce, bu konuda kendi perspektifleri ve istekleri doğrultusunda yorumlar yapılmaktadır. […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Batı Medeniyetini mi? Yoksa Başka Bir Medeniyet mi İstiyor?

  Bediüzzaman Cumhuriyeti savunduğu için Batı medeniyetine müştak bir şahıs; kötü yönlerinin alınmaması şartıyla Avrupa medeniyeti savunucusu; ilim ve teknolojisini alma açısından Avrupa medeniyetinden faydalanma yoluyla onun üstünlüğünü kabul eden bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Çağın Sorunları

  Said Nursî, telif etmiş olduğu ve adına “Risale-i Nur” dediği eserlerinin, “Kur’an’ın bu asra bakan bir tefsiri” olduğunu bildirmektedir. Bu ifade, aslında Risale-i Nurların vermek istediği mesajların ipuçlarını göstermektedir. Bu […]

   
 •  
 • Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursi

  Dinî inançlar, tarih boyunca birey üzerindeki etkisini hiç bir zaman kaybetmemiş, insan ve cemiyet hayatının devamlı surette müdahili olmuştur. Medeniyetlerin oluşumu ve gelişmesinde bu inançların önemli etkileri görülmüştür. Tarih içinde […]

   
 •  
 • Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş: Bediüzzaman

  Bediüzzaman ve onun misyonunun ne olduğunu duygusallıktan uzak irdeleyebilmek için onun yaşadığı çağın ve İslam toplumlarının genel durumunu ortaya koymak gerekir. Zira, hiçbir ferdin şahsiyeti sosyal bir boşlukta teşekkül etmez; […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Müdafaası

  Giriş Son yüz yılda İslam dünyasında ve Türkiye’de fikir ve aksiyon alanına damgasını vurmuş en önemli şahsiyetlerden bir ve belki de—kendi cephesinde—birinci kişi Said Nursî’dir. Fikrî mücadele içindeki herkes gibi […]

   
 •  
 • Said Nursi Türkçesi

  Babil Kulesi’nin efsanevî hikâyesini bilirsiniz. Adını kurucuları Habil ile Kabil’den alan Babil şehrinde, Nuh tufanından sonra toplanan insanlar, başı göğe değen bir kule yaparak Nirvana’ya ulaşma hevesine kapılmışlar ve başlamışlar […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’un Etrafından Risale-i Nur’un İçine

  Metin tahlilleri için bir yöntem önerisi Risale-i Nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. Risale-i Nur’a muhatap olanların bu […]

   
 •  
 • Yeni Binyıllar Trajediye Dönüşmeden, Haydin Manevî Ekolojik Bilinç ve Ahlâka!

   
 • Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı

   
 • Belgelerle Bediüzzaman

   
 • Kamusallık ve Bediüzzaman