070. Sayı | Bahar 2000 | Bediüzzaman Özel Sayısı

 
 • Risâle-i Nur’un Etrafından Risale-i Nur’un İçine

  Metin tahlilleri için bir yöntem önerisi Risale-i Nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. Risale-i Nur’a muhatap olanların bu […]

   
 •  
 • Yeni Binyıllar Trajediye Dönüşmeden, Haydin Manevî Ekolojik Bilinç ve Ahlâka!

  “Çocuklarınıza havanın kutsal bir şey olduğunu öğretmeniz gerekir. Hava nasıl kutsal olmasın ki! Atalarımız , doğdukları gün ilk nefeslerini bu havadan aldılar. Ölmeden önce son nefeslerini de bu havadan almazlar […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı

  İslâm düşünce dünyası, günümüzde halen bir sistem buhranından kurtulmanın mücadelesini vermektedir. Özellikle bir kaç asırdan beri teorik hükümlerin olaylara tatbik edilmesinde yaşanılan sosyo-politik başarısızlıklar, mevcut düşünce buhranının önemli nedenlerinden birisini […]

   
 •  
 • Belgelerle Bediüzzaman

  MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR Kıymeti Beş Kuruştur DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR İsim ve şöhreti: Bediüzzaman Said […]

   
 •  
 • Kamusallık ve Bediüzzaman

  İlişkilerimiz derinleştikçe Batıyla yeni kavram alış verişimiz de artmaktadır. Bu kavramların bir kısmı Batı toplumlarının sosyo-kültürel yapılarına özgü olabildiği gibi, bir kısmı da evrensel olabilmektedir. Gerçekten kavramlar, içinde yaşadığı kültür […]

   
 •  
 • Bibliyografya

  Kitaplar 100 Soruda Bediüzzaman, Hekimoğlu İsmail, Timaş Yayınları, İstanbul. Ahir Zaman Fitneleri, İttihat Yayınları, İstanbul. Anarşi Sebep ve Çareleri, Mustafa Sungur, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1984. Anarşi, Terör, Bölücülük Sebeb […]

   
 •  
 • Quantum Fiziği ve Bediüzzaman —Gecikmiş Bir Nobel Talebi—

  Yakın geçmişte sık sık reklamlarda izlediğimiz bir İngilizce dersi sahnesi günlük hayatımıza ait bazı değerleri ve hayata bakışımızı sorgular özellikler taşımaktadır. İngilizce dersinde yaşlıca bir bayan öğretmen telefonu göstererek öğrencisine […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  1899 Kızıl İcaz Arapça 1908-1909 Reçetet-ül Avam Arapça 1912 1909 Divan-ı Harbi Örfi 1911 1911 Reçetet-ül Ulema veya Saykal-ül İslam Arapça 1912 1911 Hutbe-i Şamiye 1911 1911 Münazarat 1911 1911 […]

   
 •  
 • Plüralist Hukuk Felsefesi ve Bediüzzaman

   
 • Risale-i Nur’da Bediüzzaman Said Nursi

   
 • Bediüzzaman Özel Sayısı

   
 • Bediüzzaman Hangi Tarihte Doğdu?