102. Sayı | Bahar 2008 | Bir Medeniyet Dili Olarak Risale-i Nur

 
 • Din Dili ve Risale-i Nur

  The language of religion and Risale-i Nur Yüce Allah, kendisini Rahman ve Rahim isimleri ile tanıtır; Besmele içinde Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerini öne çıkarmıştır. Rahman suresinde de “Rahman olan […]

   
 •  
 • Lisan-ı Nur

  Language of Light Eski zamanda en büyük tehlike “hariçten” gelirdi. Onun için, karşı koymak, mukavemet etmek kolaydı. Eski zamanın dahilî en büyük tehlikesi ise, “cehaletten” gelirdi. Onun da izalesi kolaydı. […]

   
 •  
 • Metin, Şerh ve Anlaşılma(ma) Bağlamında Risale-i Nur

  Text, Commentary, and Risale-i Nur in the Context of (Non)-Understanding Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, ne fiat istiyor? Elcevab: Evet o […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Dili ve Sadeleştirilme Meselesi

  The Language of Risale-i Nur and the Issue of Simplification Genelde eserlere, o eserlerin beslendiği kaynakların dili yansır. Risale-i Nur dili için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Risale-i Nur müellifi […]

   
 •  
 • Dil, Zihniyet ve Risale-i Nur

  Language, Mentality and Risale-i Nur Giriş Kur’an, Allah tarafından insana objelerin isimlerinin öğretildiğini ve bunun insan için ayırt edici bir üstünlük konusu olduğunu belirtir.1 İsimlerin öğretilmesi, beşerî potansiyellerin fiiliyata geçmesinin […]

   
 •