106. Sayı | Bahar 2009 | Küresel Kriz ve Said Nursi\’nin İktisat Görüşü – I

 
 • Küresel Kasırga ve Kapitalizmin Sonu

  Global Storm and the End of Capitalism Küresel kapitalizm, tarihinin en büyük krizlerinden birini geçiriyor. ABD Merkez Bankası eski başkanı Alan Greenspan’in tabiriyle yaşanan tam bir “küresel kasırga”dır. Mortgage piyasasının […]

   
 •  
 • IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

  IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles “Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisad Görüşü” 1. Çevre Kavramının Tanımı ve Tarihi Arka Planı Çevre sorunlarını doğru anlayabilmek için öncelikle “çevre” kavramını […]

   
 •  
 • Nedenleri ve Sonuçları Açısından Küresel Kriz

  Global Crisis: The Reasons and Consequences I- Krizin Patlak Vermesi ve Seyri ABD mortgage piyasasında patlak veren ve tüm dünyaya yayılan bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bir uzman görüşüne göre, […]

   
 •  
 • “İktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir.”

  Frugality and contentment are in conformity with Divine wisdom. Kur’an Medeniyeti kuvvet yerine hakka dayanır. ÜÇÜNCÜ ESAS: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-ı içtimâiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Ammâ hikmet-i felsefe […]

   
 •  
 • 21. Yüzyılın Ekonomik ve Epistemik Bunalımı Arasındaki İlişki

  The Relation Between Economic and Epistemic Depression of 21st Century Modern dönemin bir bilim dalı olarak ekonomi bilimi, üretim-gelir ile tüketim-gider arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını ve üretim faktörlerinin (toprak, emek, […]

   
 •  
 • Din ve İktisat

  Religion and Economics Genel Çerçeve İktisat, “orta yolu tutmak, itidal ile hareket etmek, tutumlu olmak, gereğinden az veya çok harcamaktan kaçınmak” anlamlarına gelmektedir. İktisadın karşıtı israftır. İsraf aşırı gitmek, gereğinden […]

   
 •  
 • İktisadın Ahlak Üzerindeki Tesirleri

  The Effects of Economizing Over the Ethics Din ve İktisat Dinin temeli ve kökü imandır. İbadetler, din ağacı ve binasının ayakta kalmasını sağlayan direkleridir. Güzel ahlak ise dinin fert, toplum […]

   
 •  
 • Küreselleşen Dünyada Teknolojinin Getirdiği En Büyük Ekonomik Felaket: İşsizlik

  The Biggest Economic Calamity Caused by Technology in the Global World: Unemployment A. Problem 1. İşsizlik, fakirliğin kaynağıdır. İktisadî anlamda fakirlik, insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlardan yoksun olması halidir. Fakirliğin […]

   
 •