Bediuzzaman Said Nursi’s Approach to
“Social Security”, the Phenomenon Required
by Living Together

Giriş

Bu çalışmanın amacı, bir arada yaşamanın gereği olarak toplumda güvenliğin (emniyet ve asayişin, kamu düzeninin) sağlanmasının gereği ile önemi ve bu konuda Bediüzzaman Said Nursi’nin yaklaşımını, daha çok Emirdağ Lahikası isimli eserinde yer alan yazılarda belirtilen görüşler ve tartışmalar çerçevesinde ortaya koymaktır.

Bu amaçla bu çalışma üç ana bölüm olarak organize edilmiştir. İlk olarak ‘Güvenlik Hizmeti, Toplum ve Devlet’ başlığı atında güvenlik ve toplumsal güvenlik kavramları, toplum ve güvenlik ihtiyacı, devlet ve güvenlik hizmeti, güvenlik ihtiyacı ve hizmetinin tarihî gelişimi ve kamu toplumsal güvenliğin sağlamanın önemi ve sonuçları ele alınacaktır.

‘Bediüzzaman ve Güvenlik’ başlıklı ikinci bölümde Bediüzzaman Said Nursî’nin toplumda güveni tesis etmeye çalışmasına rağmen, haksız yere toplumsal güvenliği bozmakla suçlanması ve mağdur edilmesi tartışmasına yer verilecektir.

‘Bediüzzaman’ın Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı’ başlıklı son bölümde güvenliğin sağlanmasında önce ‘proaktif yaklaşım’ hakkında bilgi verilecek ve son olarak Bediüzzaman Said Nursi’nin toplumda güvenliğin sağlanması yaklaşımının ‘proaktif’ olduğu savunulacaktır.