The Secret of Compassion and Positive Action

Giriş

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (asm) ve müminlerin en önemli vasıflarından birisinin de şefkat olduğu bildirilir. Peygamberimiz (asm) kendisinde tecelli eden bu şefkat sebebiyle, hayatı boyunca müsbet hareket etmiş, menfi hareket etmemiştir. İnsanları şirkin karanlıklarından nurun aydınlığına, çeşitli dalalet yollarından İslam’ın hidayet yoluna çağırmış, bunu yaparken de incitmeden, kırmadan büyük bir şefkat, merhametle ve sevgiyle hareket etmiştir. Bu sırdan dolayı, kendisini eziyet edenlere beddua değil, dua etmeyi tercih eden peygamberimiz (asm), insanlığın inançsızlık, batıl tapınma ve ahlaksızlık bataklarından kurtulmasını birinci amaç haline getirmiştir.

Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’i kendisine en güzel örnek olarak kabul eden Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur’un Kur’an’a dayanan dört esasından birisinin de şefkat olduğunu bildirir. Bediüzzaman, sadece bunu söylemekle kalmamış, Allah ve resulünün ahlakını hayatı boyunca eserleri ve davranışlarıyla en güzel şekilde yansıtma gayreti içinde olmuştur. Onun bu yöndeki çabaları, genel olarak “müsbet iman hizmeti” olarak isimlendirilebilir. Aynı zamanda ihlas sırrına dayanan bu hizmette, asayişi bozmaya sebep olacak her türlü davranıştan uzak durulması esas alınmıştır. Başkalarına zarar vermek, bir kişinin hatasıyla bir çok insanı incitmek menfi harekettir ve şefkat ve ihlası esas alan böyle bir hizmette yeri yoktur.

 

Tags: , ,