Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’da medeniyet inşası: Bir dinler tarihi perspektifi – Prof. Dr. Mustafa Alıcı

 

 

Özet

Bu tebliğimizde Bediüzzaman’da “insanlığın hizmetkarı medeniyet inşasını”
onun “medeniyet” fikri çerçevesinde “Batı medeniyeti” ve “Asya
Güneşi” veya “Asya’nın gür sesi” adını verdiği “İslam Medeniyeti” hakkındaki
görüşlerini Dinler Tarihinin tarihsel fenomenolojik yaklaşımıyla
sağlamasını yaparak değerlendirmeye çalışacağız. Buradaki hedefimiz,
onun muradı olan medeniyetin fıtrata uygun ve insanlığa faydası olan
mehasinlerinden hareketle hem Müslümanlar olarak bize hem de bu medeniyet
yoluyla insanlığa fayda sağlayacak İslam medeniyetinin objektif
yönlerini açığa çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler
Batı medeniyeti, İslam medeniyeti, aydınlanmacı felsefe, din, dinler tarihi

 

 

 

Abstract

In this paper we attempt to evaluate Bediuzzaman’s views concerning
Western Civilization and Islamic Civilization, which he described as “the
Sun of Asia” or “the Sonorous Voice of Asia” with the historical phenomenological
approach in the History of Religions. Our purpose here is to
uncover the objective aspects and the beauties of Islamic Civilization which
are in harmony with the human creation and which would be useful for
humanity.
Key Words: Western civilization, Islamic civilization, Enlightenment
philosophy, religion, history of religions