Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir ihtida hareketi olarak Risale-i Nur ve Bediüzzaman’da tebliğ metodları – Dr. Cafer Kaysıcı

 

 

Özet

Hem İslam âlemi, hem de insaniyet bugün tahkiki imana, hakkı bulmaya
ve onu hayat tarzı haline getirmeye muhtaçtır. Bunun yolu Allah’ın
kelamı Kur’an-ı Kerim’e ve onun canlı, yürüyen hâli olan Allah Resulü’ne
tabi olmaktan geçiyor. İçinde bulunduğumuz asırda bu hususta doğru el
ve usülü Risale-i Nur temsil ediyor. Bu çalışmada Risale-i Nur ve onun
müellifi Bediüzzaman tebliğ metodları yönüyle ele alınmakta; konu, iman
hizmeti, ihlas, müsbet hareket, fıtrata uygun davranma, kavl-i leyyin, muhabbet,
hakkın hatırını üstün tutma, doğruluk, metanet, sabır, cesaret, istiğna,
lisan-ı hal ve ilahi vazifeye karışmama başlıklarıyla incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Tebliğ, iman hizmeti, müsbet hareket, ihlas, muhabbet, doğruluk, metanet,
sabır

 

 

 

Abstract

Both Islamic World and humanity need to believe in Allah, find the
truth and practice it in the life. The only means of that attainment is obedience
to the holy Quran, and the Messenger of Allah, the living form of the
Divine Message. In our age the Risale-I Nur represents the path and means
to lead humanity and Muslims to that obedience. In this study we deal with
the tabligh methods employed by Bediuzzaman and the Risale-I Nur and
investigate them under the titles of serving belief, sincerity positive action,
behaving in accordance with human nature, inoffensive discourse, love, preference
of the right, truthfulness, resoluteness, patience, courage, abstention
from earthliness, and not interfering in the duty of Allah.
Key Words: Tabligh, serving belief, positive action, sincerity, love, truthfulness,
resoluteness, patience

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam