Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Münazarat’ta din siyaset ilişkisi – Yrd. Doç. Dr. Levent Bilgi

 

 

Özet

Münazarat şerhi olarak düşünülen yazı serisinin bu bölümünde
Münazarat’ta din siyaset ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili prensiplerin
yer aldığı kısım ele alınmaktadır. “Dine zarar olmasın, ne olursa
olsun” sorusundan hareketle fertlerin kendi dinlerine sahip çıkmasının
önemi ve yolları vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Din, siyaset, dinin himayesi, meşrutiyet, iman

 

 

 

Abstract

In this article we study a part of the Debates in which the principles
concerning relations between religion and politics take place. In this part
with reference to the question, “whatever the consequences are, the religion
shouldn’t get harmed,” the significance and methods of Muslim individuals’
assuming a responsibility in the protection of the religion are emphasized.
Key Words: Religion, politics, protection of religion, constitutionalism,
belief