Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’da tebliğ metodları ve eğitim – Prof. Dr. Nurettin Abut

 

 

Özet

Bediüzzaman birçok alanda olduğu gibi tebliğ ve eğitim alanında da
yenilikler yapmıştır. Bu yenilikler İslamiyet’in aslına bağlı kalarak yeni ve
asıl kurallara dönmek için özgün uygulama yöntemleridir. Bediüzzaman,
belirlenmiş standart kalıpların altında ezilen ve eğitim kurumlarının resmi
kalıbından çıkamayan söylemleri bırakarak yaşamın içinden modellemelerle
eğitim yapmış, bir çok problemle karşı karşıya olan günümüz eğitim
sisteminin de temel meselelerini teşhis ederek zamanın ruhuna uygun
projelerle çözüm önerileri sunmuştur. Bu çalışmada Risale-i Nurun eğitim
yönüyle ortaya koyduğu yenilikler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Eğitim, tebliğ, ruh eğitimi, duygu eğitimi, nefis eğitimi, medresetüzzehra

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman has achieved renovations in tabligh and education as in many other
areas. These are unique practical methods applied to return to the original roots of Islam.
Leaving aside the discourses limited by the formal and standard patterns of the existing
educational institutions, he carried out new models of education and suggested solutions
appropriate to the spirit of the time to various problems of the present educational
system. In this paper we are going to deal with the renovations concerning education
put forward in the Risale-I Nur.
Key Words: Education, tabligh, spiritual education, emotional education, education
of the self, Madrasatuzzahra