Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un bilimsellik tartışması ve Türkiye’nin akademik ilahiyat literatürü – Prof Dr. Aziz Kutlar

 

 

Özet

Türkiye’de ilahiyatçı doktora tez danışmanlarınca yapılan çalışmaların
Web of Science’ (WoS) deki yayın ve atıfları ile aynı dönemde bir cemaat
kurucusu olan Bediüzzaman Said Nursî hakkında yazılan benzer yayın ve
atıfların karşılaştırması yapılmaktadır. Sadece bir cemaat lideri hakkında
yapılan WoS yayın ve atıflarının ilahiyat kökenli danışmanlarca yapılan
yayınlar karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuç Türkiye’de üniversiteli
akademisyenlerle cemaat liderlerinin toplumsal etkileri yanında bilimsel
ağırlıklarını da tartışmaya açmayı zorunlu kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Din eğitimi, dini hayat, Risale-i Nur, akademik faaliyetler, WOS

 

 

 

Abstract

In this study we compare the publications and references covered on
Web of Science (WoS) made on Bediuzzaman Said Nursî with those made
by the advisors of PhD dissertations in the divinity faculties of Turkey. The
results invites us to discuss not only the social influence of the divinity
faculty academicians and Islamic Jamaat leaders but also their weight in
scientific publications.
Key Words
Religious education, religious life, the Risale-i Nur, academic activities,
WoS