Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un insana bakış açısında ve insanı eğitmede getirdiği yenilikler – Yrd. Doç. Dr. Faruk Soylu

 

 

Özet

Risale-i Nur’da tecdidi ele alırken eserin içeriğinde, içeriğin aktarılış ve
söyleniş biçimi ile amacında ve muhatabını ele alış biçiminde tecdit yönüne
bakmak gerekir. Bu çalışmada bir tecdit hareketi olarak görülen Risale-i
Nur ve hareketinin Müslümanlara, İslam toplumuna ve insanlığa ne gibi
mesajlar getirdiği, bunları nasıl sunduğu, insana, bakış açısının ne olduğu,
insanlarda ne gibi değişim ve gelişmeler görmek istediği ve sonuç olarak
nasıl bir toplumu hedeflediği ele alınmıştır. Kısacası Risale-i Nur eserlerinin
ve hareketinin tebliğ ve tecdit yöntemi irdelenmeye gayret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Tecdit, eğitim, tebliğ yöntemi, muhatap, kamil insan

 

 

 

Abstract

While studying the revival of Islam in the Risale-I Nur, we need to
investigate innovations in the way it considers the content and relating
the content, the purpose and style of addressing, and the ways it treats the
addressee and reader. We attempt to describe in the Risale-I Nur, what sort
of messages are brought to Muslim societies and humanity, and how these
messages are presented, how the man is viewed, what sort of changes and
developments are meant in human beings and what type of a society has
been aimed. Briefly we endeavor to describe the tabligh and tajdid methods
assumed in the works and the movement of the Risale-I Nur.
Key Words
Revival, innovation, educational method, tabligh method, addressee,
perfect man