Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Said Nursî’nin siyasi tecdidi: “Siyasette muktesit meslek” – Doç. Dr. Adem Ölmez

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî, İslamı modern çağın şartlarına göre yorumlayan
bir alimdir. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin zamanımıza bakan
yönlerini, bugünün insanının anlayabileceği tarzda yorumlamıştır. Her
alanda yerine getirdiği bu tecdit görevini siyaset alanında da yapmıştır.
Bilindiği gibi, Hz. Peygamber (SAV) dönemini takip eden Raşit Halifeler
zamanında, yöneticiler biatla işbaşına gelmişlerdi. Hz. Ali’den sonra Hz.
Hasan da aynı yöntemle başa geçmişti. Bediüzzaman, bu ilk beş halifenin
işbaşında bulunduğu zamanı, “hilafet” sonraki dönemleri de “saltanat”
olarak belirlemiştir. Bu iki dönem arasındaki en temel fark seçim meselesidir.
Emeviler döneminden itibaren seçim yapılmayarak yöneticilerin babadan
oğula geçmeye başlaması, hilafeti sona erdirip saltanatı başlatmıştır.
Bu çerçevedeki tartışmalar Osmanlının son dönemlerinden bugüne kadar
tartışılan önemli bir konu olmuştur.
Anahtar Kelimeler
Raşit Halifeler, biat, İslam ve demokrasi, siyasi tecdid

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman is a scholar interpreting Islam according to the circumstances
of the modern age. He interpreted the aspects of the Holy Quran
and the Traditions of the Prophet looking at our time in such a way that
could be understood by the people. He carried out the duty of tajdid in all
areas, so did he in politics as well. As we all know, in the period of Caliphs
following the time of the Prophet all administrators came to the office
through allegiance. Hadrat Hasan came to the office after Hadrat Ali in the
same way. Bediuzzaman calls the time of the first five caliphs as “caliphate”
and the following periods as “sultanate”. The most striking difference between
the two periods is the issue of “election”. Beginning from the Umayyad
period, election was abandoned and sons become rulers after father,
thus started a period of sultanate. Discussions in this framework have been
a controversial issue since the final times of the Ottomans.
Key Words: Rashid Caliphs, allegiance, Islam and Democracy, political
tajdid