Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ya meşveret Ya izmihlâl – Kolektif

 

 

Özet

Risale-i Nur Külliyatı içerisinde zaman tahdidi konulan ve en geç 15
günde bir okunmalı kaydı düşülen İhlâs Risalesi, Nurâniyet sırrına sahip
bir risaledir. Risale-i Nur’un hemen her bölümünde âşikâr veya gizli, bu risalenin
lem’aları fark edilir. Bu lem’alar beraber, dikkatli, müzakereli okumalarda
daha ziyade parlar. Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin orijinal
temeli bu risalede toplanmıştır. Bu açıdan İhlâs Risalesi’ne; Şahs-ı Manevî
Risalesi, Meşveret Risalesi, Meslek-Meşrep Risalesi gibi birçok tanımlamalar
da yapılabilir.
Anahtar Kelimeler
İhlas, meşveret, şahs-ı manevi, uhuvvet, meslek ve meşreb

 

 

 

Abstract

The Epistle of Sincerity that has been noted in the Risale-I Nur to be
read every fifteen days is a text possessing the mystery of enlightening. In
almost every part of the Risale-I Nur the flashes of this epistle can be noticed
overtly or covertly. These flashes shine more when readings are done
together with great care and in negotiation. The original foundation of the
profession and path of the Risale-I Nur has been laid down in this epistle.
Therefore the Epistle of Sincerity can also be described as “Epistle of Corporate
Body” or “Epistle of Counselling” or “Epistle of profession and path”
Key Words: Sincerity, counselling, corporate body, brotherhood, profession
and path