Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Avrupa Medeniyetine İnsaflı Bir Yaklaşım: Bediüzzaman ve Batı – Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu

 

 

Özet

Tarihin insafı olan Bediüzzaman Said Nursî’nin Batı Medeniyeti’ne getirdiği
yorum aslında ciltlerce kitaba sığacak bir nüve hükmündedir. Bu
çalışmada kısaca Bediüzzaman Said Nursî’nin Batı Medeniyeti ve Avrupa
hakkındaki görüşleri ele alınacak, bu konudaki tespitleriyle oluşan muhayyel
bir fikir mimarisinin ana hatları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Medeniyet, Batı Medeniyeti, İslâm dünyası, bilim, felsefe, vahiy,
ilerleme

 

 

 

Abstract

The views of Bediuzzaman Said Nursi, who interprets the Western
civilization with a right-minded approach represents the conscience of history
and constitute a set of ideas that can be explained in volumes. In this
study we try to consider his views on the Western civilization and Europe
and to outline the architecture of his related thoughts.
Key Words
Civilization, Western Civilization, Islamic World, Science, Philosophy,
Revelation, Development