Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Doğru İslâm ekseninde İslâm-Batı ilişkileri – Kâzım Güleçyüz

 

 

Özet

11 Eylül saldırıları sonrasında dünyanın bir numaralı gündem maddesi
hâline gelen “Batı-İslâm çatışması ve medeniyetler savaşı” riski hala devam
etmektedir. Bu riski ortadan kaldırıp, öteden beri devam eden sömürgeci
ve hegemonyacı politikalara ilâveten, terör olayları ve onları bahane
ederek gerçekleştirilen işgaller sebebiyle ciddî zarar gören İslâm-Batı ilişkilerini
doğru ve dengeli bir barış zemininde rayına oturtulabilecek fikirlere
bütün dünyanın ihtiyacı vardır. Geçen yüzyılın başlarındaki alabildiğine
karanlık ve kasvetli tablo içinde bile medeniyet, fazilet ve hürriyetin galebe
çalacağı bir dünyadan söz eden Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirleri
sulh-u umumî dairesinde kurulacak hakikî medeniyetin tesisi için önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada doğru İslâm ekseninde İslâm-Batı ilişkileri
Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirleri çerçevesinde ele alınmakta, insanlığın
ortak sorunları için Avrupa-İslâm ilişkisinin önemine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Avrupa, Doğru İslâm, sulh-u umumi, mehasin-i medeniyet, AB kriterleri

 

 

 

Abstract

The danger of “the Clash of Civilizations and the Clash between West
and Islam”, which has become number one issue after 9/11 attacks still
continues. Due to new invasions with the pretext of terror attacks, alongside
the ongoing colonialist and hegemonic politics, the West-Islam relationships
have deteriorated very seriously and the world need greatly new
ideas to put these relations on the ground of peace in an appropriate and
balanced way. The views of Bediuzzaman Said Nursi, who talked a century
ago about a world where freedom, justice and virtuosity would prevail, have
gained importance for building a real civilization based on the global peace.
In this study Islam-West relations are analyzed in relation to Bediuzzaman
Said Nursi’s views within the framework of true Islam and these relations
are considered as important in finding solutions to the common problems
of humanity.
Key Words
Europe, True Islam, global peace, beauties of civilization, EU Criteria