Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Doğru İslâmiyet’te Terör Yanlışı – Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

 

 

Özet

İslâm ile terör asla bir araya getirilemeyecek kavramlardır. Günümüzde
İslâm adına girişilen terör hareketlerinin özünde İslâm ile ilgisi yoktur. Bu
çalışmada doğru İslâmiyet’te terörün ne denli yanlış bir şey olduğu tartışılmaktadır.
Bu çerçevede öncelikle ‘terör’ kavramı açıklanacak, devamında
‘İslâmiyet ve terör’ arasında bir ilişkinin olmadığı anlatılacak, sonra ‘küreselleşme
ve terör’ ilişkisine dikkat çekilecek ve son olarak ‘devlet-terör’
ilişkisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
İslâmiyet, terör, İslâmi terörizm, uluslar arası işbirliği, devlet ve terör

 

 

 

Abstract

Islam and terror are concepts that can never be combined. The terrorist
acts committed in the name of Islam in fact have nothing to do with Islam.
We discuss in this study that thinking terror as connected to Islam is
completely wrong. We will first explain the concept, terror and then clarify
that Islam and terror have nothing in common. After that we will draw attention
to the relationship between ‘terror’ and ‘globalization’ first and then
finally discuss the relationship between ‘terror’ and ‘state’.
Key Words
Islam, terror, Islamic terrorism, international cooperation, state and terror