Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Doğu’da ve Batı’da yaşamak ve yaşatmak için doğru İslâmiyet – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

İslâm’ın dünyada hak ettiği şekilde yayılmasının önündeki engellerden
biri de gerçek İslâm ile yaşanan İslâm arasındaki uçurumdur. Bu durum bir
çok zeminde dile getirilmekte; ama çare hususunda fikir üretilememektedir.
Bu çalışmada İslâm’ın doğru yaşanması ve anlatılabilmesin yapılması
gerekenler müzakere edilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Doğru İslâmiyet, meşveret, tebliğ, müsbet hareket, nasihat, ihlas,
sünnet-i seniyye

 

 

 

Abstract

One of the obstacles in front of the spread of Islam as it should be , is
the gap between the real Islam and the Islam practiced. This is being expressed
in many places but no ideas are put forward to find a solution. In this
work we discuss what has to be done to enable the practice and preaching
of a true Islam.
Key Words
True Islam, consultation, spreading the truth, positive action, advice,
sincerity, the tradition of the Prophet