Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm’ı Doğru Anlama Sorunu ve Terör – Prof. Dr. İbrahim Özdemir

 

 

Özet

Son yılların önemli tartışma konularından biri İslâm ve Müslümanlar
üzerinden yürütülmektedir. İslâm’ın Müslüman toplumlar ve dünya siyasetindeki
yeri, azınlık olarak yaşadıkları ülkelerdeki durumu tartışılırken
İslâm’ın bilhassa Batı’da yayılması kimilerini sevindirirken, kimilerini endişelendiriyor.
Bazı Batılı ülkeler Anayasa dahil çeşitli yasal değişiklikler
yaparak Müslüman olgusu ile baş etmeye çalışıyor. Batı dünyası Müslümanlardan
korkuyor. Bunun sebepleri üzerinde herkesin düşünmesi ve
her samimi müminin başkasını suçlamadan kendisine şu soruyu sorması
gerekiyor: “Dünya İslâm’dan ve Müslümanlardan neden korkuyor?” Dünyanın
Müslümanlardan korkmasının dış sebepleri dışında bizden kaynaklanan
sebepleri nelerdir? Bu çalışmada bu vb. sorulara Bediüzzaman Said
Nursî’nin fikirleri ve bilhassa doğru İslâmiyet vurgusu etrafında cevap
aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Doğru İslâmiyet, terör, ahlak, adalet, doğruluk, Medresetüz- Zehra

 

 

 

Abstract

One of the most important controversial topics of the recent years has
been discussed is related to Islam and Muslims. While the place of Islam in
the Muslim societies, in the world politics and in countries where Muslims
are minorities is discussed, the spread of Islam in the West makes some people
happy but it worries some others. Some Western countries try to deal
with the Muslim phenomenon by making some legal changes, including
the constitutions. The Western world is afraid of Muslims. It is necessary
to think over the reasons of this situation. Every sincere believer must ask
oneself without accusing others: “Why is the world scared of Muslims?”
Besides the exterior reasons of this fear by the World, what are the reasons
caused by the Muslims themselves? We attempt to find answers to such
questions within the framework of the views of Bediuzzaman Said Nursi
and around the emphasis on the true Islam.
Key Words
True Islam, terror, morality, justice, truthfulness, Medresetüz- Zehra