Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâmiyet’in Temel Değerleri ile Terör Arasındaki İlişkisizlik – Doç. Dr. Osman Özkul

 

 

Özet

Günümüzde İslâm ülkelerinin içinde bulunduğu karışıklıklar, savaşlar
ve buralardan çıkan terör hareketleri ve grupları, maalesef yanlış ve eksik
bir değerlendirmeyle terörün İslâm dini ile yakın bir ilişkisi varmış gibi
gösterilmesine yol açmaktadır. Oysa bu durum tarihi bakımdan da, ontolojik
ve epistemolojik açıdan da doğru değildir. Bu çalışmada bu perspektiften
hareketle, İslâm dininin her türlü bozguncu, yıkıcı hareketten uzak
olduğu anlatılmaya çalışılmakta ve günümüzde küresel boyutta artan terörün
“Dünya Sistemi” ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
İslâm, terör, Rahmaniyet, Rahimiyet, Selefilik, meşveret, sosyal barış,
tolerans kültürü

 

 

 

Abstract

The disorders, wars, and terrorist actions and groups in the Islamic countries
unfortunately causes a misunderstanding like as if there is a close
connection between terror and Islam, which is a wrong and deficient interpretation.
This situation is completely wrong not only from a historical
perspective, but also from an ontological and epistemological point of
views. In this work with this approach we try to explain that Islam has
nothing to do with all sorts of destructive and harmful movements and
concentrate on the relationship of today’s increasing terror on global scale
with “the Global Capitalist System.”
Key Words
Islam, terror, mercifulness, benevolence, Salafism, consultation, social
peace, culture of tolerance

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam