Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Müsbet Siyaset ve Menfî Siyaset – Prof. Dr. İshak Torun

 

 

Özet

Said Nursî, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kritik siyasal merhaleleri yaşamış
bir din âlimidir. Sivil kamusal alanda konumlandırdığı Risale-i Nur
cemaatini bir nevi sivil toplum örgütü olarak biçimlendirmiş ve cemaatle
aktif siyaset arasına net bir mesafe koymuştur. Bu çalışmada cemaatin siyasetle
ilgili mesafesi ise müsbet hareket başlığı altında işlenmiştir. Said
Nursî siyaset eşrafını iyiliğe ve adalete davet ederken takipçilerinin cemaat
kimliğiyle siyasete angaje olmasını kesinlikle yasaklamıştır. Bu iki konumun
karışmaması ve karıştırılmaması için müsbet hareket ile müsbet siyaset
kavramları diyalojik bir şekilde incelenmeyi beklemektedir. Çalışmanın
amacı budur.
Anahtar Kelimeler
Müsbet siyaset, menfi siyaset, müsbet hareket, reel siyaset, ideal siyaset,
cemaat

 

 

 

Abstract

Said Nursi is a religious scholar going through all political stages from
the Ottoman state to the Republic. He built as a sort of non-governmental
organization the Jamaat of Risale-I Nur, which he located in the civil public
arena and put a certain distance between the Jamaat and the active politics.
In this study we consider the Jamaat’s distance from the politics under the
title of positive action. While Said Nursi invites the notables of the politics
to goodness and justice, he definitely prohibited his followers’ engagement
in the politics with the jamaat identity. In order to prevent the mixing and
misunderstanding of the two locations, the concepts of positive action and
positive politics need to be analyzed dialogically, which is the purpose of
this study.
Key Words
Positive Action, Negative Politics, real politics, ideal politics, community

Negatif Politika