Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Roma Katolik Kilisesi’nin mutlak hakikat iddiası ve bu iddianın eleştirisi – Prof. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Dinlerin her birinin kendine ait ve kendine göre bir ‘hakikati olduğu
için, dinlerde ‘hakikat’ konusu ister istemez belli bir dine göre hakikatin
ele alınmasını gerektirmektedir. Bu araştırmanın birinci kısmında, genel
olarak Hıristiyanlığın kutsal kitabı Yeni Ahid’e göre dini hakikatin ne olduğu
üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda, araştırmanın esas konusunu
teşkil eden Roma Katolik Kilisesi’nin hakikat anlayışı ortaya konacaktır.
Araştırmanın üçüncü kısmında ise; Katolik Kilisesi’ne yönelttiği eleştirilerle
meşhur olan Katolik ilahiyatçı Hans Küng’ün genelde Hıristiyanlığın
özelde ise Katolik Kilisesi’nin ‘hakikat’ anlayışı konusundaki eleştirileri ile
kendi görüş ve yorumlarına yer verilecektir. Araştırmanın sonuç kısmında
ise, genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Din, Mutlak hakikat, Yeni Ahid, kilise, kurtuluş

 

 

 

Abstract

Since every religion have their own truths, the subject of “truth” in religions
needs to be considered according to religion. In the first section of
this research we study what is truth in Christianity according to the New
Testament. In the second section we will investigate the understanding of
the truth in the Roman Catholic Church. Then in the third section we will
relate the views and interpretations and the criticism of the famous Catholic
theologian Hans Küng in relation to the understanding of the truth
in Christianity in general and specifically in the Catholic Church. In the
Result section we will make a general evaluation.
Key Words
Religion, ultimate truth, the New Testament, the Church, salvation