Editorial

 
 • İnsanlığın Kurtuluş Reçetesi: Kur’ân Medeniyeti

  Bediüzzaman’ın medeniyet anlayışı çeşitli alanlarda büyük sıkıntılarla karşı karşıya olan insanlık için huzura giden bir yol haritasını sunmaktadır. Bediüzzaman’ın Kuran Medeniyeti olarak kavramsallaştırdığı bu olgu düşünce tarihi boyunca çok farklı […]

   
 •  
 • The Prescription for the Salvation of Humanity: Quranic Civilization

  Bediuzzaman in his perception of civilization presents a road map leading to peace for the mankind confronting great problems in various areas. The phenomenon conceptualized by Bediuzzaman as the Quranic […]

   
 •  
 • Sıdk, Muhabbet, Kardeşlik ve Dayanışma Manifestosu: Hutbe-i Şamiye

  Hutbe-i Şamiye; Batı karşısında zayıflayıp gerileyen, “ümitsizlik” halleri sergileyerek aczini izhar eden İslam toplumlarının yeniden ayağa kalkabilme imkanını arayan ve bunun yollarını gösteren bir yol haritası özelliğine sahiptir. İslam medeniyetini […]

   
 •  
 • The Manifesto of Accuarcy, Love, Broherhood, and Solidarity: Hutbe-i Şamiye

  Hutbe-i Şamiye possesses the properties of a map seeking and showing the ways of the revival of Islamic societies which loose power, are left backwards vis-à-vis the West, and display […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye

  19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük dalgalanmalar ve değişimler yaşayan İslam toplumlarının Batı karşısında zayıflaması ve gerilemesi, bu dönem İslam mütefekkirlerinin de zihnini meşgul eden temel problemlerden birisidir. Bilhassa Osmanlı’nın […]

   
 •  
 • Said Nursi’s Project of Islamic World: Hutbe-i Şamiye

  Weakening and lag of Islamic societies that had experienced great fluctuations and changes since the second half of 19th century is one of the main problems, which the thinkers of […]

   
 •  
 • Woman

  Characterized as “compassion hero” in Risale-i Nur, identified with “respect, conversation and patience” concepts and highlighted with kind-coquettish creation, woman has constituted focal point of many different understandings and applications […]

   
 •  
 • Kadın

  Risale-i Nur’da “şefkat kahramanı” olarak nitelenen, “hürmet, muhabbet ve sabır” kavramlarıyla özdeşleştirilen ve nazik-nazenin fıtratıyla ön plana çıkarılan kadın, çağlar boyunca birbirinden çok farklı anlayış ve uygulamaların odağı olmuştur. Toplum […]

   
 •  
 • The Third Said

   
 • Üçüncü Said

   
 • Said Nursi’s Democratic Society Vision

   
 • Said Nursi’nin Demokratik Toplum Tasavvuru