064. Sayı | Güz 1998 | Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

 
 • İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

  Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler dönemindeki teorik ve pratik birikimden, yeterince yararlanıldığını söyleyemeyiz. İslam siyasi düşüncesinin laboratuvarı niteliğinde olan bu dönemdeki pratikler, hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte unutturulmaya çalışılmıştır. Hatta, içine […]

   
 •  
 • Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu zaman sürecinde oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değil. Cumhuriyetin 75. yılını doldurduğu şu […]

   
 •