068. Sayı | Güz 1999 | Eğitim

 
 • Eğitimde Akıl ve Kalp

  Ne zaman başladığı ve nasıl bir süreç içerisinde geliştiği tam bilinmeyen eğitim, kişinin dünyasında belki de en önemli unsurlardan biridir. "Beşikten mezara" eğitim anlayışı son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda ana […]

   
 •  
 • Meşru Demokrasi

  Yargıtay Başkanı sayın Doç.Dr.Sami Selçuk Bey’in ünlü açılış konuşmasından sonra özellikle demokrasi-din ilişkisi gündeme geldi ve çeşitli boyutlarıyla da yavaş yavaş tartışılıyor. İslami düşünce ile ilgilenen biri olarak bizim de […]

   
 •  
 • Milli Eğitimden Evrensel Eğitime

  Eğitim insanoğlu için vazgeçilmez temel olguların başında gelir. Çünkü insanoğlu dünyaya gelişinde, diğer canlılara göre en az hazır donanıma sahiptir. Ancak potansiyelliği bakımından en geniş donanıma sahiptir. Bu donanımın gelişerek, […]

   
 •  
 • Hasan Ali Yücel

  Cumhuriyet tarihimiz boyunca Milli Eğitim Bakanlığı görevini en fazla yapmış olan (8 yıl) H. Ali Yücel 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre sonra (1925) Vefa İdadisi […]

   
 •  
 • Eğitim

  Türkiye’de eğitim problemi medreselerin bozulmaya başladığı 16. yüzyıla kadar götürülebilecek bir arkaplana sahiptir. Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar birçok ıslahat denemesi ile karşılaşan eğitim, bugün hala hiçbir kesimi memnun edemeyen bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Eğitim”

  Van’da bulunduğu vakit, merhum Vali Tahir Paşa, Avrupa kitaplarını tetebbû ederek, kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde, cevabında tereddüt etmezdi. Birgün […]

   
 •