076. Sayı | Güz 2001 | Ölüm Gerçeği

 
 • Ölümün Varlık Eksenli İdraki

  "Solunum hareketlerinin gözlenmemesi, kalp ve solunum seslerinin alınamaması, pupillaların fikse dilate olması ve ekg’nin düz hat çizmesi nedeniyle hasta exitus olarak kabul edilmiştir." Bunlar bir insanın sergüzeşt-i hayat defterine hastanede […]

   
 •  
 • Ölüm Gerçeği

  Giriş Anadolu topraklarından önceki Türkçe’den gelen bir söz vardır: "Öceşki yok ölümle" yani ölümle mücadele edilmez, ona itiraz olmaz. Bu kesin bir gerçek. Ölümle başa çıkılamaz. Ölümün üstesinden gelinemez. O […]

   
 •  
 • “Mevt Dahi Hayat Gibi Mahlûktur; Hem Bir Nimettir”

  Furkan-ı Hakîmde, gibi âyetlerde, "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir" diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdimü’l-lezzâttır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir? Elcevap: […]

   
 •  
 • Her An Gelebilecek Gerçek: Ölüm

  “Ölüm, bu âlem-i fâniden âlem-i bâkiye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidâyet ve ehl-i Kur’an için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşmağa vesiledir. Hem hakikî vatanlarına girmeye vâsıtadır. Hem zindan-ı […]

   
 •