088. Sayı | Güz 2004 | Bitmeyen Esaret: Yoksulluk

 
 • Modern Batı Medeniyetinin İflas Göstergesi: Küresel Köyde Küresel Fakirlik

  The Indicator of Bankruptcy of Modern Western Civilization: Global Poverty in the Global Village İnsanı, mahiyeti ve yapısı bakımından beden ve ruhtan mürekkep bir varlık olarak kabul edersek, ihtiyaçları da […]

   
 •  
 • Kur'an'a Göre Yoksulluk

  Poverty in the Qur’an Allah insanı sosyal bir varlık olarak yarattığı için bir toplum içinde yaşamak zorundadır.1 Çünkü bir insan kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Bu yüzden başka insanların yardımına […]

   
 •  
 • Endless Slavery: Poverty

  Poverty as well as prosperity is one of the basic realities of the history of humanity. This reality has been survived both individually and socially. Considering from the historical point […]

   
 •  
 • Bitmeyen Esaret: Yoksulluk

  Yoksulluk, tıpkı zenginlik gibi insanlık tarihinin temel gerçeklerinden biridir. Yoksulluk gerçeği gerek fert, gerek toplum bazında yaşanagelmiştir. Tarihsel olarak baktığımızda hem ferdin, hem de toplumun zenginlik-yoksulluk sarkacında değişken roller üstlendiğini […]

   
 •