092. Sayı | Güz 2005 | Adalet

 
 • “Adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez.”

  “It is impossible to pass to relative justice when is applicable ultimate justice.” Üçüncü Mesele: Şu iki mesele, Yirmi Beşinci Sözün, i'câz-ı Kur'ân'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. […]

   
 •  
 • Adalet Kavramının İçeriği ve Mutlaklığı ve Değişmezliği

  The Content of the Concept of Justice, its Absoluteness and Constancy 1- Adalet kavramı ilk bakışta normlar alanını ve dolayısı ile davranış felsefesini ilgilendirir. Fakat bu alanın bütün normları gibi […]

   
 •  
 • Adalet Terazisi Dengede mi? ya da Pozitif Bilimle Adalete Ulaşılabilir mi?

  Is the Scale of Justice in Equilibrium or is it Possible to Attain the Justice Through the Positive Science? A. Sembolden Gerçeğe 1. Terazi Sembolü Doktorların ve sağlık hizmetlerinin sembolü […]

   
 •  
 • İslâm'da Hukuk Devleti Kavramı

  The Concept of Constitutional State in Islam Hukuk Devleti Kavramı Bugün birçok anayasanın bir ilke olarak benimsediği hukuk devleti kavramı, demokrasinin ayrılmaz bir unsuru olarak telâkki edilmiştir. Buna göre fertlerin, […]

   
 •  
 • Adalet Üzerine

  On Justice Arapça bir kelime olan "adalet" adl kökünden türemiş olup bir şeyi yerli yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla "Hak" ile eşanlamlı olarak kullanılır. […]

   
 •  
 • Hz. Ömer Adaleti ve Hukukta Yorum

  The Justice of Hz. Omer and the Interpretative Area in Law Hz. Ömer'in huzuruna bir hırsız getirilir. Kur'an'ın lafzı gereği "elinin kesilmesi için" halifeden irade beklenir. Tanrı böyle buyurmuştur. Ömer […]

   
 •  
 • "Hukuk, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur"

  “Justice is an Indispensable Element of Democracy” Adalet nedir? Adaletin "hukuk devleti" anlayışı içersindeki yeri nedir? Adalet olgusunun bu anlayış içersinde özüne uygun pratik uygulama alanları bulamamasının nedenleri nelerdir? Hukuk […]

   
 •