096. Sayı | Güz 2006 | İnsan Hakları

 
 • Human Rights

  Human being is the most perfect fruit of the tree of creation which possesses all of the rights granted by the Exalted God to every member of the human family […]

   
 •  
 • Veda Hutbesi*

  Farewell Speech Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar; bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız […]

   
 •  
 • İnsan Hakları

  Human Rights İnsan Hakları Kavramının Tarihçesi İnsan hakları kavramı modern dönemde Batı kaynaklı bir kullanımla yaygınlık kazandı. 16. yüzyılda ortaya çıkan modern devlet yapısının ardından devlet otoritesine karşı bireyi koruma […]

   
 •  
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi*

  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of European Union Giriş Avrupa halkları, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı barışçı bir geleceği paylaşmaya […]

   
 •  
 • İslâm Hukukuna Göre Hakkın Menşei

  The Origins of Right in Islamic Law A. Hak Kavramı 1. Sözlük Anlamı: Sözlükte, "gerçek, sâbit ve doğru olmak (sübût), gerekmek (vücûb); bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeye yakînen muttali olmak" […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar

  Some Documents on the Fights of Bediüzzaman Said Nursi during the First World War against the Armenians and Russian and on his Slavery Giriş Said Nursi, 31 Mart Olayı'ndan sonra […]

   
 •  
 • Hak ve Ödevin Muhatabı İnsan

  Human Beings as Subject to Right and Duty İnsan Nedir? Kur'ân âyetleri ile bunlara dayalı yorumlardan, mânevî tekâmül yolculuğunu belli noktalara ulaştırmış Allah kullarının tecrübe ve müşâhedelerinden anlaşıldığı üzere insan, […]

   
 •  
 • İsmet Âdemiyyetledir: İnsan Haklarına Fıkhi Bakışlar

  Inviolability is possible with Humanity: Some Views on Human Rights from the point of view of Islamic Law (fiqh) Bu yazının insan haklarına temel yaklaşımı 'varım, öyleyse haklarım var' ifadesiyle […]

   
 •