100. Sayı | Güz 2007 | İlme, İrfana, Ümrana KÖPRÜ

 
 • Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Savaş ve Barış

  War and Peace according to the Conception by Bediüzzaman 1. Bölüm: Risale-i Nur’da Savaş Modern çağın özellikle talihsiz bir vaktinde bu panelde1 bir araya gelmiş bulunuyoruz. Barış hakkında konuştuğumuz şu […]

   
 •  
 • Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş: Bediüzzaman

  A New World, A New Understanding, A New Stance: Bediüzzaman Bediüzzaman’ın ve misyonunun ne olduğunu duygusallıktan uzak irdeleyebilmek için onun yaşadığı çağın ve İslam toplumlarının genel durumunu ortaya koymak gerekir. […]

   
 •  
 • Eski Said Işığında İstibdat

  Tyranny According to the old Said Yüzyıllar boyu din, her şeyimizi tanzim eden bir unsur olmuştur. Dinin içinde insan hayatını tanzim için ihtiyaç olan her şey, haram-helal, hukuk vardır. Dinin […]

   
 •  
 • İslam Tarihinin Siyasi Zaviyeden Okunması

  Reading the History of Islam from a Political Point of View Yaşadığımız çağ, bir ihya çağıdır. Yeniden İslam’a yönelme ve dönme çağıdır. Aynı zamanda bu ihya çağı, fetret çağıyla da […]

   
 •