100. Sayı | Güz 2007 | İlme, İrfana, Ümrana KÖPRÜ

 
 • Anarşiyi Önlemede Risale-i Nur Örneği

  The Example of Risale-i Nur to Prohibit Anarchy Giriş Anarşist görüşlere göre, günümüz kapitalist toplumu, “bir tek insanlık”tan oluşmaz. Durumları ve işlevleri toplumsal olarak farklı olan, birbirinden farklı iki kampa […]

   
 •  
 • Fundamentalizm/İrtica Söylemi: Ötekileştirme ve “Yeni Efendiler”i Meşrulaştırma “Aygıt”ı

  Discourse of Fundamentalism/Backwardness: Othering and the Legitimization Tool of “New Patrons” Batı medeniyetinin modernlikle birlikte gerçekleştirdiği seküler meydan okuma, Türkiye’yi de, İslâm dünyasını da derinden sarstı: Bu sarsıntının göğüslenmesi ve […]

   
 •  
 • Müceddidlik ve Bediüzzaman

  Revivalism and Bediüzzaman İnancım odur ki, Risale-i Nur kâinatı olduğu gibi takdim eden, Kur’ân’ı Resulullah’ın murad ettiği gibi tefsir eden, modern insana musallat olmuş asıl tehlikeli hastalıklara tedavi çareleri sunan […]

   
 •  
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

  The Aim of the Principle of Secularism and a Suggestion on Substitution I. Laiklik İlkesinin İki Anlamı ve Doğuş Sebepleri 1. Laiklik ilkesinin maddi anlamı: Laiklik ilkesinin maddi anlamı; İlâhi […]

   
 •