104. Sayı | Güz 2008 | Türkiye\’nin Demokrasi Süreci

 
 • İkinci Meşrutiyet

  Second Constitutional Monarchy Sultan II. Abdülhamid döneminde Yeni Osmanlılar ( Jön Türk ) cemiyeti dağılmış olmakla birlikte, cemiyetin yaydığı “hürriyet” ve “meşrutiyet” gibi görüşlerin yurt içinde yayıldığı ve taraftar bulduğu […]

   
 •  
 • AB ile Füsunkar Hürriyeti Yakalamak

  To Reach the Magical Freedom With EU Arapça “hur” sözcüğünden gelen hürriyet kelimesi, hukuki ve sosyal anlamda köleliğin karşıtı olarak, felsefi yaklaşımda ise kaderciliğin karşıtı; yani irade serbestliği anlamında, 18. […]

   
 •  
 • “Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.”

  “The power should be in law. Otherwise the tyranny could be effective” Ey hürriyet-i şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun. Benim gibi bir Şarklıyı […]

   
 •  
 • Avrupa İslam’a Hamile mi?

  Do Europe Pregnant With Islam? Avrupa’dan başka hiçbir referansları olmayan ya da hala 19. yüzyıl pozitivizminden bir adım ileri atamayanlar ne düşünürse düşünsün, Avrupa kendi içine kapanıyor; iç enerjisini, entelektüel […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Ölüm Hakikati

  The Death Fact in Risale-i Nur I. Ölüm ve gerçekleşmesi Ölmek Arapça (ve-fe-ye) kökünden "el-vefâtu" ve "el-mevtu" masdarıyla gelen bir kelime olup kısaca ruhun bedenden ayrılması anlamına gelir. Ölmüş kimseye […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  “Türkiye’nin demokrasi süreci”ni tartışmaya açtığımız bir önceki sayıda Bediüzzaman’ın meşrutiyet-cumhuriyet, demokrasi ve hürriyet kavramlarına getirdiği orijinal yorumlara dikkat çekmiş ve “Meşrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi kavramları ne anlama gelmektedir? Türkiye demokrasisinin […]

   
 •  
 • The Democracy Process of Turkey

  In the previous edition which we discussed the “the democracy process of Turkey” we mentioned about the original comments of Bediuzzaman about constitutional monarchy-republic, democracy and freedom concepts and we […]

   
 •  
 • II. Meşrutiyet Bediüzzaman Bilinmeden Anlaşılabilir mi?

  Can the Second Constitutional Monarchy be Understood Without the Knowledge About Bediuzzaman? Osmanlı Devleti’nin son asrı hürriyet ve istibdat tartışmalarıyla geçti. Hürriyet nedir? İstibdat nedir? Bu iki kavramın İslam’la ilişkisi […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin Demokrasi Düşüncesine Katkısı ya da Demokrasinin Ontolojisi

   
 • Münazarat: Yüz Yıllık Demokrasi Manifestosu

   
 • Demokratik ve Laik Devlet Dine ve Şeaire Nasıl Bakar?

   
 • Demokratikleşme Sürecinde Yargının Rolü